Beschreibung

Contributions to Modern Irish linguistics dedicated to the late Prof. Breandan O Buachalla in 2006 by distinguished former students. Sadly Prof. O Buachalla passed away in 2010. IMPORTANT NOTE: Please note that all the contributions are written in the Irish language; there is no English language version of the texts. Contents are as follows:BRIAN O CATHAIN Gaeilge Inis Oirr agus Gaeilge Chontae an Chlair; ROIBEARD O MAOLALAIGH Coibhneas idir consan (dh/gh) agus guta i stair na Gaeilge; MAIRTIN O MURCHU Tuilleadh beag faoin 2u iolra den Mhodh Ordaitheach; MAIRE NI CHIOSAIN Meath na Gaeilge i gCleire; CONCHUR O GIOLLAGAIN Gneithe de stair theorainn na Gaeltachta; JOHN WALSH On bhforbairt thionsclaioch go dti an phleanail teanga - eabhloidiu Udaras na Gaeltachta; AIDAN DOYLE An fhai cheasta leanunach sa Nua-Ghaeilge; JAMES MCCLOSKEY Deantus an chlasail i gcanuinti na Gaeilge; NANCY STENSON Ar scath a cheile - an Ghaeilge, an Bearla agus an briathar faigh; PEADAR MAC CUILLINN Gneithe de na focail suairc agus suairceas sa 18u haois.

Rezensionen ( 0 )
Noch keine Rezensionen vorhanden.
Sie können die Erörterung eröffnen.
Zitate (0)
Sie können als Erste ein Zitat veröffentlichen.
Top