Описание

iLeadership pro novou generaci. Jay Elliot, bývalý star"í viceprezident Applu, ve spolupráci s Williamem L. Simonem predkládá hluboký, zasvecený pohled na jedinecný vudcovský styl Steva Jobse, který nav"dy zmenil ná" ka"dodenní "ivot a svet kolem nás. Ka"dý, kdo se chce z jeho úspechu poucit, zde najde zajímavé a inspirující poznatky témer na ka"dé strane.Ú"asné ctení pro v"echny z nás, kdo se sna"íme, aby na"e vize byly úzce spojeny s re"ením detailu.Kniha Cesta Steva Jobse priná"í "ivé príklady nárocných úkolu a vítezství Jobsova leadershipu od zavedení prevratných produktu jako Apple II a Macintosh pres období, kdy Jobs prekvapive upadl v nemilost, po jeho návrat ke kormidlu Applu, zapojení do Pixaru a vývoje iPodu, iPhonu, iPadu a mnohého dal"ího. Ukazuje ctenárum, jak pou"ít jeho zásady a prístupy ve vlastním "ivote a kariére.

Отзывы ( 0 )
Раз в месяц дарим подарки самому активному читателю.
Оставляйте больше отзывов, и мы наградим вас!
Цитаты (0)
Вы можете первыми опубликовать цитату

Топ